9 มิ.ย. 2562

IOT internet of thing

 IOT internet of thing


ที่มา : https://youtu.be/WztuyZwq578

ประเด็นสำคัญของวิดีโอ

1 .

7 มิ.ย. 2562

ปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์ AI.
ที่มา : https://youtu.be/D2oGTnz6qJI

สรุปประเด็นสำคัญ

1.

6 มิ.ย. 2562

BigDataโดยสุทธิชัย

BigData  โดยสุทธิชัย หยุ่นสรูปใจความสำคัญ

1. 

bigdata

Big Data  คืออะไรที่มา : https://youtu.be/Z79fRIIp_y8

สรุปใจความสำคัญ5 มิ.ย. 2562

ปัญญาประดิษฐ์


สรุปประเด็นสำคัญ